Archív referencií

Svet zdravia a.s.

 • Rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatne pre personál onkologického odd. NsP Štefana Kukuru Michalovce
 • Rekonštrukcia nadštandardnej izby na infektologickom odd. NsP Š. Kukuru

r. 2016

Okresné stavebné bytové družstvo – Stavebné úpravy spoločných priestorov v bytovom dome

ul. M. Rázusa 11 Michalovce

ul. M. Rázusa 7 Michalovce

r. 2016

Domspráv s.r.o. byty teplo a iné služby – Stavebné úpravy společných priestorov v bytovom dome ul. Masarykova A8/82 Michalovce

r. 2016

SCORP spol. s r.o. – Zemné práce pri realizácii kanalizácie v Stropkove

r. 2015

Okresné stavebné bytové družstvo – Stavebné úpravy společných priestorov v bytovom dome

ul. Severná 8 Michalovce

ul. Nad Laborcom 4 Michalovce

r. 2015

Domspráv s.r.o. byty teplo a iné služby – Stavebné úpravy společných priestorov v bytovom dome

ul. Kpt. Nálepku 1061 Michalovce

ul. Kyjevská 10 Michalovce

ul. Kyjevská 10 Michalovce

r. 2014

Okresné stavebné bytové družstvo – Stavebné úpravy spoločných priestorov v bytovom dome

ul. M. Rázusa 11 Michalovce

ul. Masarykova A9/H, A9/C  Michalovce

ul. M. Rázusa 9, 7 Michalovce

r. 2014

Svet zdravia a.s.

 • Rekonštrukcia sociálneho zariadenia na detskom odd. NsP Š.Kukuru Michalovce
 • Rekonštrukcia čakárne a gynekolog. ambulancie NsP Štefana Kukuru Michalovce

r. 2014

Slovnaft a.s. – Rekonštrukcia toaliet na ČS motorových palív Slovnaft Bardejov Prešovská

 r. 2011

V.P.Procházka s.r.o. – Administratívno-hospodárske centrum Velim

r. 2011

Union poisťovňa a.s. – Zhotovenie sadrokartónovej priečky, maľby priečky 

r. 2011

Kerex s.r.o. – Oprava strechy várobnej haly

r. 2011

Slovenské elektrárne a.s. – Prístupová cesta k fetovoltickej elektrárni EVO   

r. 2011

Obec Hažín – Kultúrny dom - rekonštrukcia a prístavba        

r. 2010 - 2011

Obec Senné – Stavebné úpravy ZŠ Senné zmena účelu užívania na Kultúrny dom      

r. 2010 - 2011

V.P.Procházka s.r.o. – Aerocan parkovište      

r. 2011

V.P.Procházka s.r.o. – Informační centrum Mladá Boleslav                  

r.2011

Ing. Jaroslav Jurčík – INMERA – zemné práce        

r. 2011

Lumen SR a.s. – zemné práce        

r. 2011

Obec Pusté Čemerné – Rekonštrukcia obecného úradu v obci Pusté Čemerné         

r. 2010

Hatafarm, s.r.o. – Rekonštrukcia a modernizácia kravína z väzného na voľné ustajnenie

r.2009 – 2010

Scorp, s.r.o. – stavebné práce na futbalovom štadióne mesta Michalovce

r. 2009

Ústav hydrologie SAV Michalovce – oprava strechy
r. 2009

Scorp, s.r.o. – murovanie priečok – výrobný areál CROWN Bevcan Kechnec
r. 2009

DKB Stav, s.r.o. – rampa pre imobilných pri bytovom dome M3
r. 2009

DKB Stav, s.r.o. – rekonštrukcia strešného plášťa na bytovom dome Okružná 4
r. 2009

Obec Naciná Ves – Rekonštrukcia komunitného centra 
r. 2005 - 2006

BSH Drives and Pumps – Rekonštrukcia kancelárii 
r. 2005

Tokaj víno spol. s.r.o. – Penzión – prestavba a prístavba 
r. 2005

Domspráv spol. s.r.o. byty, teplo a iné služby – Rekonštrukcia a zateplenie fasády 
r. 2005

Mesto Michalovce v zast. Domspráv s.r.o. – Rekonštrukcia fasády „sýpka“
r. 2005

Správa cestovného ruchu Vinné – Zemplínska šírava – dovolenka v nových líniách
r. 2004 - 2005

Polyfunkčný dom - Michalovce
r. 2004

Rekonštrukcia obchod. domu - pešia zóna Michalovce
r. 2004

Rekonštrukcia pneuservisu - Michalovce
r. 2004

Rekonštrukcia gr.-kat. kostol - Lesné
r. 2003

Rekonštrukcia rod. domov
r. 2001 - 2004

ERBE - Areál stavebnín Michalovce
r. 2004

Obec Silická Jablonica - Rekonštrukcia kostola NKP 2464
r. 2004 - 2005

Obecný úrad Nacina Ves

 • Rekonštrukcia ordinácie
 • Rekonštrukcia MŠ

r. 2003

Obecný úrad Jenkovce - Novostavba Domu Smútku
r. 2003

SLOVENSKÁ POŠTA, š.p. - Oprava garáži Michalovce
r. 2003

Penzión STEFANIE Vinné
r. 2003

I. zš - Rekonštrukcia šatní
r. 2003

Obecný úrad Lesné - Dom smútku
r. 2003

Domspráv s.r.o. - Rekonštrukcia strechy „sýpka“
r. 2002

Domspráv - oprava a údržba na byt. domoch
r. 2000 – 2004

Penzión STEFANIE Vinné
r. 2003

Rekonštrukcie rodinných domov:

 • RD Kamenárska 15 - novostavba, Michalovce r. 2001
 • RD ČS armády 10 r. 2002
 • RD Bánovce nad Ondavou 9 r. 2002
 • RD Gen. Petrova 18 r. 2004
 • RD Pribinova ul.
 • RD Topolianska 9 r. 2005
 • RD Maťovce 108 r. 2005

Transpetrol a.s., P.S. Budkovce - Oprava a údržba
r. 2001 - 2003

Detský domov Remetské Hámre - Oprava strechy
r. 2001

Občianske združenie Topoľany - Dom smútku Topoľany
r. 2002

SE-EVO Vojany O.z - Oprava fasády severnej steny strojovne EVO I a západnej steny dozorne - subdodávka realizovaná toho času
r. 2002

SOU Služieb Michalovce - Rekonštrukcia DOMOVA MLÁDEŽE
r. 1999

Gymnázium P. Horova Michalovce - Rekonštrukcia a prestavba
r. 1999

SOU stavebné Michalovce - Rekonštrukcia internátu
r. 1999

RAKO - CAR Michalovce - Klampiarska autodielňa
r. 1998

SIEMENS AUTOMOTIVE s.r.o. Michalovce - Rozšírenie kancelárií
r. 1998

Okresný úrad Snina - subdodávky HSV a PSV stavby pre dodávateľa Pozemné stavby Snina
r. 1998

Peugeot AUTO STYL Michalovce - autosalón r. 1999

Mez a. s. Michalovce - Rekonštrukcia kuchyne /stavebná a technolog. časť/

 • Rekonštrukcia AB Mez a. s.
 • Rekonštrukcia výrobných hál

r. 1998 - 1999

FERROKONŠTRUKTA s.r.o. - stavebné práce pre VSŽ a.s. Keramika na objektoch:

 • soc. zariadenia a administratívne budovy na závodoch Oceliareň, Mostáreň, Pozinkovňa, Labortest, Keramika
 • bielomurárske na hutných agregátech VSŽ a.s.
 • Oceliareň - liace panve, spalinový kotel
 • Koksovňa - koksove batérie
 • Tepláreň - rotačné pece
 • Studená valcovňa - dynamo linky, pozinkovňa

r. 1995 - 2002